Logo

Projektowanie ochrony odgromowej – część II Zwody, przewody odprowadzające i odstępy separujące

Date

Thursday, January 25, 2024

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Entry fee:
350,00zł
Required fields

Payment via

payu

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie PŁATNE. 

Cena: 350 PLN brutto (faktura VAT 23%).


Co otrzymasz:

✅ Godziny wiedzy opartej o doświadczenia w projektowaniu ochrony odgromowej - zwody, przewody odprowadzające i odstępy separujące

możliwość zadania pytań prowadzącemu po webinarze

✅ ponad 200 slajdów prezentacji PDF

Dostęp do szkolenia, prezentacji pdf i dodatkowych dokumentów udostępniamy po zaksięgowaniu płatności.

Agenda

Program szkolenia


1. Materiały do budowy LPS i wykorzystanie elementów

2. Projektowanie stref ochronnych - metoda toczącej się kuli, metoda kąta ochronnego, metoda oczkowa

• budynki z dachami spadzistymi

• budynki z dachami płaskimi

• ochrona urządzeń na dachach

3. Rozmieszczenie przewodów odprowadzających

4. Obliczenia odstępów separujących od zwodów pionowych i przewodów odprowadzających

5. Połączenia elementów odgromowych

6. Projektowanie i budowa uziemień do celów ochrony odgromowej

7. Utrzymanie LPS - zakres przeglądów i pomiarów LPS, pomiary rezystancji uziemieniaPodany program jest programem ramowym i może ulec zmianie lub skróceniu w zależności od czasu przeznaczonego na szkolenie. 

Czas trwania szkolenia: około 2 godziny prezentacji + pytania

Po szkoleniu przewidujemy czas na dyskusję i możliwość zadawania pytań.


Zapewniamy, że na szkoleniu nie będzie lokowania produktów.

*Harmonogram może ulec zmianie.

dr inż. Tomasz Maksimowicz

● Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w RST sp. z o.o.
● Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
● Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO). Reprezentant CBM Technology w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach KT55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych – aktywny udział przy opracowywaniu norm serii PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.
● Specjalizuje się w projektowaniu układów uziemiających oraz szeroko pojętej ochronie odgromowej. W spółce RST kieruje zespołem, który zaprojektował, przebadał i wdrożył do produkcji kilka serii ograniczników przepięć do ochrony obwodów sygnałowych, a także licznik udarów piorunowych.
● Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. IEEE, ICLP, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, INPE).
● Współautor licznych analiz, ekspertyz, raportów z prac badawczych oraz standardów technicznych z zakresu ochrony odgromowej i uziemień.