Logo

Projektowanie ochrony odgromowej–część II Zwody, przewody odprowadzające i odstępy sep. (nagranie)

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Entry fee:
350,00zł
Required fields

Payment via

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

RETRANSMISJA SZKOLENIA Z DNIA 25.01.2024
Program szkolenia

1. Projektowanie stref ochronnych - metoda toczącej się kuli, metoda kąta ochronnego, metoda oczkowa
• budynki z dachami spadzistymi
• budynki z dachami płaskimi
• ochrona urządzeń na dachach
2. Rozmieszczenie przewodów odprowadzających
3. Obliczenia odstępów separujących od zwodów pionowych i przewodów odprowadzających - metoda uproszczona i dokładna
4. Materiały do budowy LPS i wykorzystanie elementów naturalnych
5. Połączenia elementów odgromowych
6. Podstawy ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem
7. Projektowanie i budowa uziemień do celów ochrony odgromowej
8. Utrzymanie LPS - zakres przeglądów i pomiarów LPS, pomiary rezystancji uziemienia

Nowości w edycji 6.0:
1. Metoda dokładna obliczania odstępów separujących
2. Podstawy ochrony odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem

Czas trwania szkolenia: około 4 godziny prezentacji + pytania

dr inż. Tomasz Maksimowicz

● Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w RST sp. z o.o.
● Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
● Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO). Reprezentant CBM Technology w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach KT55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych – aktywny udział przy opracowywaniu norm serii PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.
● Specjalizuje się w projektowaniu układów uziemiających oraz szeroko pojętej ochronie odgromowej. W spółce RST kieruje zespołem, który zaprojektował, przebadał i wdrożył do produkcji kilka serii ograniczników przepięć do ochrony obwodów sygnałowych, a także licznik udarów piorunowych.
● Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. IEEE, ICLP, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, INPE).
● Współautor licznych analiz, ekspertyz, raportów z prac badawczych oraz standardów technicznych z zakresu ochrony odgromowej i uziemień.